Aktualności

e-Faktura – nowa forma przesyłania faktur

Faktury mogą być przesyłane w formie pliku PDF na wskazany przez Państwa adres e-mail. Podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktury w formie elektronicznej jest Ustawa o podatku od towarów i usług z 11...

Powszechny obowiązek segregacji

Pragniemy przypomnieć, iż począwszy od dnia 6 września 2019 r nowelizacją ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 5 ust. 1 pkt 3 (Dz.U.2020.1439) nałożono na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnego zbierania odpadów...

Akcja Zima 2021

Poniżej zamieszczamy wykaz dróg, ulic i placów gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzeszowice, których zimowym utrzymaniem zajmuje się nasza Spółka. Jeśli na poniższej liście nie została ujęta ulica na terenie danego sołectwa, prosimy o...
Remont chodnika przy ul. Krakowskiej

Trzy nowe inwestycje infrastrukturalne

Pomimo pandemii, Usługi Komunalne Krzeszowice aktywnie realizują zadania infrastrukturalne zlecone przez Gminę Krzeszowice. Tylko w ostatnim czasie pracownicy Usług Komunalnych Krzeszowice wykonali trzy inwestycje poprawiające jakość infrastruktury w gminie Krzeszowice. Dzięki zrealizowanym pracom wzrósł...

Ograniczenia dot. wizyt osobistych

W związku z gwałtownym przyrostem zakażeń (ujawnionych) SARS-CoV-2 na terenie powiatu krakowskiego region objęto czerwoną strefą obostrzeń. Z tego względu od 19 października 2020 r. kontakt z Biurem Usług Komunalnych Sp. z o.o. powinien odbywać...

Wytyczne postępowania z odpadami

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych Minister Klimatu we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym określił wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania...

Zielona inwestycja w centrum

Skrzyżowanie ulic Kościuszki i Krakowskiej zyskało nowe, zielone oblicze. Pracownicy Usług Komunalnych Krzeszowice, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, uprzątnęli teren w centrum miasta z odpadów i gruzu oraz usunęli stare krzewy. Nowe nasadzenia...

Sprawdź kiedy wywóz w telefonie!

Już nie trzeba notować tej informacji w kalendarzach. Aplikacja Eco Harmonogram sama przypomni, kiedy zbliża się odbiór odpadów z naszej nieruchomości. To nie jedyna funkcjonalność tej appki.

Nowa strona UKK

Jest czytelna, spójna i przyjazna użytkownikowi. Nowa strona Usług Komunalnych Krzeszowice jest w pełni responsywna, co oznacza, że w pełni dopasowuje się do każdego rodzaju ekranu: komputera, tabletu czy smartfona. -Strona ma za zadanie...