• Home
  • Strona główna
ZIELEŃ
ZIELEŃ
DROGI
DROGI
ODPADY
ODPADY
CMENTARZE
CMENTARZE
previous arrow
next arrow

Ostatnio dodane

e-Faktura – nowa forma przesyłania faktur

Faktury mogą być przesyłane w formie pliku PDF na wskazany przez Państwa adres e-mail. Podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktury w formie elektronicznej jest Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.( Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Czytaj więcej »

Powszechny obowiązek segregacji

Pragniemy przypomnieć, iż począwszy od dnia 6 września 2019 r nowelizacją ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 5 ust. 1 pkt 3 (Dz.U.2020.1439) nałożono na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Czytaj więcej »