• Home
  • Władze Spółki

O Spółce

PREZES ZARZĄDU:
  Kinga Jankowska

PROKURENT:
Maria Tempska

RADA NADZORCZA:
Przewodniczący – Łukasz Popławski 
Zastępca Przewodniczącego – Kornelia Łakomy 
Członek RN – Jacek Prażak 
Członek RN – Rafał Sporysz