• Home
  • Władze Spółki

O Spółce

PREZES ZARZĄDU:
  Maciej Orski

PROKURENCI:
(Prokura łączna)
Maria Tempska 
 Adam Kurdziel 
 Piotr Falbierski

RADA NADZORCZA:
Przewodniczący – Łukasz Popławski 
Zastępca Przewodniczącego – Kornelia Łakomy 
Sekretarz – Klaudia Zagórska
Członek RN – Jacek Prażak 
Członek RN – Rafał Sporysz