Aktualności

Aktualności

Akcja Zima 2023/2024

Poniżej zamieszczamy wykaz dróg, ulic i placów gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzeszowice, których zimowym utrzymaniem zajmuje się nasza Spółka.

Jeśli na poniższej liście nie została ujęta ulica na terenie danego sołectwa, prosimy o kontakt z sołtysem tej miejscowości.

Czytaj więcej »
Aktualności

Poznaj ofertę UK Krzeszowice

W swojej ofercie Usługi Komunalne Krzeszowice posiadają m.in. kompleksową usługę sprzątania grobów, sprzątanie piwnic i strychów, sprzątanie mechaniczne placów i parkingów, sprzedaż pojemników na odpady, koszenie kosiarką bijakową, asfaltowanie małych powierzchni, a także inne usługi, dopasowane do potrzeb klientów.  Zapoznaj się z naszą ofertą, a jeśli szukasz również innych usług…

Czytaj więcej »
Aktualności

Zadbaj o groby swoich bliskich. Nowa usługa UKK

Kompleksowa opieka nad grobami to nowość w ofercie Usług Komunalnych Krzeszowice. Obejmuje m.in. sprzątanie grobów, mycie nagrobków, nasadzanie roślin, zapalanie zniczy, zakup wiązanek, grabienie liści czy odśnieżanie. Usługę można zlecić jednorazowo lub w formie stałej opieki i dopasować zakres do swoich potrzeb. Szczegółowe informacje na temat opieki nad grobami znajdują…

Czytaj więcej »
Aktualności

e-Faktura – nowa forma przesyłania faktur

Faktury mogą być przesyłane w formie pliku PDF na wskazany przez Państwa adres e-mail. Podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktury w formie elektronicznej jest Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.( Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Czytaj więcej »
Aktualności

Powszechny obowiązek segregacji

Pragniemy przypomnieć, iż począwszy od dnia 6 września 2019 r nowelizacją ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 5 ust. 1 pkt 3 (Dz.U.2020.1439) nałożono na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Czytaj więcej »
Remont chodnika przy ul. Krakowskiej
Aktualności

Trzy nowe inwestycje infrastrukturalne

Pomimo pandemii, Usługi Komunalne Krzeszowice aktywnie realizują zadania infrastrukturalne zlecone przez Gminę Krzeszowice. Tylko w ostatnim czasie pracownicy Usług Komunalnych Krzeszowice wykonali trzy inwestycje poprawiające jakość infrastruktury w gminie Krzeszowice. Dzięki zrealizowanym pracom wzrósł komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników dróg. Wszystkie zadania zostały zrealizowane na zlecenie Gminy Krzeszowice.

Czytaj więcej »
Aktualności

Ograniczenia dot. wizyt osobistych

W związku z gwałtownym przyrostem zakażeń (ujawnionych) SARS-CoV-2 na terenie powiatu krakowskiego region objęto czerwoną strefą obostrzeń. Z tego względu od 19 października 2020 r. kontakt z Biurem Usług Komunalnych Sp. z o.o. powinien odbywać się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznie, a także za pomocą korespondencji tradycyjnej.

Czytaj więcej »
Aktualności

Wytyczne postępowania z odpadami

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych Minister Klimatu we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym określił wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Wytyczne…

Czytaj więcej »
Aktualności

Zielona inwestycja w centrum

Skrzyżowanie ulic Kościuszki i Krakowskiej zyskało nowe, zielone oblicze. Pracownicy Usług Komunalnych Krzeszowice, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, uprzątnęli teren w centrum miasta z odpadów i gruzu oraz usunęli stare krzewy. Nowe nasadzenia całkowicie odmieniły znane mieszkańcom oblicze skweru przy drodze krajowej. Na obszarze ok. 700 m2 nasadzono 210…

Czytaj więcej »
Aktualności

Nowa strona UKK

Jest czytelna, spójna i przyjazna użytkownikowi. Nowa strona Usług Komunalnych Krzeszowice jest w pełni responsywna, co oznacza, że w pełni dopasowuje się do każdego rodzaju ekranu: komputera, tabletu czy smartfona. -Strona ma za zadanie znacznie ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w naszej firmie. Wszystkie formularze i informacje są łatwo dostępne i…

Czytaj więcej »