Trzy nowe inwestycje infrastrukturalne

  • 25 listopada 2020
Remont chodnika przy ul. Krakowskiej

Pomimo pandemii, Usługi Komunalne Krzeszowice aktywnie realizują zadania infrastrukturalne zlecone przez Gminę Krzeszowice.

Tylko w ostatnim czasie pracownicy Usług Komunalnych Krzeszowice wykonali trzy inwestycje poprawiające jakość infrastruktury w gminie Krzeszowice. Dzięki zrealizowanym pracom wzrósł komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników dróg. Wszystkie zadania zostały zrealizowane na zlecenie Gminy Krzeszowice.

Przy ul. Żbickiej (droga powiatowa) wykonany został peron przystankowy o powierzchni 6m2. Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy bez trudu schronią się pod przystankową wiatą.

Kolejna inwestycja to remont chodnika przy ul. Krakowskiej w Krzeszowicach (w rejonie stacji paliw). Zakres zadania obejmował wyłożenie 150 m2 kostką brukową oraz wykonanie odwodnienia, do tego wymienione zostały krawężniki na długości 95 mb.

 

Trzecim zrealizowanym zadaniem była poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wzmocnienie skarpy płytami ażurowymi na długości 15 mb.