O Spółce

Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka z o.o.  została powołana przez Gminę Krzeszowice dnia 28 grudnia 1994 r.
– Akt założycielski Spółki – akt notarialny repertorium A NR 4025/94.
Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła 1 lutego 1995 r.

Jedynym właścicielem Spółki, posiadającym 100% udziałów, jest jej założyciel – Gmina Krzeszowice.

Adres siedziby Spółki: 
pl. Franciszka Kulczyckiego 1; 
32-065 Krzeszowice, 
województwo małopolskie.

Dane Spółki:

KRS: 0000137098
NIP: 676-10-15-691
REGON: 350789315
BDO: 000006201

Kapitał zakładowy: 27 486 udziałów po 50 zł każdy, łączna wartość udziałów
1 374 300 zł.