e-Faktura – nowa forma przesyłania faktur

  • 25 sierpnia 2021

Faktury mogą być przesyłane w formie pliku PDF na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktury w formie elektronicznej jest Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.( Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Nowy sposób przesyłania to:
– faktura dostępna dla Państwa natychmiast po jej wystawieniu,
– możliwość jej niezwłocznego zaksięgowania i rozliczenia,
– łatwość składowania i archiwizowania na nośnikach elektronicznych,
– ochrona zasobów naszej Planety przez mniejsze zużycie papieru i energii na przesłanie dokumentów.

Zachęcamy do skorzystania z e-Faktury dzięki wypełnieniu oświadczenia poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.

Uruchomimy e-Fakturę niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia.