• Home
  • Oświadczenie o akceptacji e-faktur

OŚWIADCZENIE

o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej

Nazwa firmy *

Adres *

NIP *

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyckiego 1

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia
w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail.

Adres email *

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,
w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

* pole obowiązkowe

Zapoznałem/am się i akceptuje warunki oświadczenia *