Nieruchomości niezamieszkałe

Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. w ramach swojej działalności odbierają i przekazują do zagospodarowania odpady inne niż niebezpieczne, które są wytwarzane w nieruchomościach niezamieszkałych, m.in.:

  • odpady selektywnie zbierane,
  • odpady nienadające się do segregacji,
  • odpady biodegradowalne pochodzące z pielęgnacji terenowi zieleni (trawa, liście, gałęzie),
  • odpady wielogabarytowe,
  • odpady poremontowe.

Spółka odbiera i przekazuje do zagospodarowania również odpady pochodzące z cmentarzy.

Usługa świadczona jest na podstawie zawartej umowy bądź zlecenia.

Cennik oraz inne materiały informacyjne udostępnione są w zakładce „Do pobrania”.