Odpady - informacje ogólne

Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. jako podwykonawca odbiera odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w sołectwach gminy Krzeszowice: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywald, Łany, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Zalas, Żary.

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Krzeszowice oraz sołectw: Tenczynek i Wola Filipowska są odbierane przez głównego wykonawcę usługi, tj. P.W. MIKI z Krakowa.

Dowiedz się więcej:

  • W części „Nieruchomości zamieszkałe” zamieszczane są informacje dotyczące zasad prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzeszowice, definicje odpadów komunalnych, itp.
  • W części „Nieruchomości niezamieszkałe” zamieszczane są informacje dotyczące zakresu świadczenia usług odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, które nie są objęte systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
  • W części „Do pobrania” zamieszczane są pliki związane z gospodarką odpadami, z których może skorzystać każdy zainteresowany. Co do zasady zamieszczane pliki są w formacie .pdf.

ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI