Odpady - informacje ogólne

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzeszowice są odbierane przez wykonawcę usługi P.W. MIKI z Krakowa.

Dowiedz się więcej:

  • W części „Nieruchomości zamieszkałe” zamieszczane są informacje dotyczące zasad prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzeszowice, definicje odpadów komunalnych, itp.
  • W części „Nieruchomości niezamieszkałe” zamieszczane są informacje dotyczące zakresu świadczenia usług odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, które nie są objęte systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
  • W części „Do pobrania” zamieszczane są pliki związane z gospodarką odpadami, z których może skorzystać każdy zainteresowany. Co do zasady zamieszczane pliki są w formacie .pdf.

ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI