Cmentarz - informacje ogólne

Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o. o. na podstawie uchwały nr XXV/242/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012 r. z póz.zm., są zarządcą cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze przy ul. Winnica.

Do podstawowych obowiązków Spółki należy administrowanie oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza.

Przed uregulowaniem w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach spraw finansowych związanych z pochówkiem, budową nagrobka itp., należy dopełnić wszelkich spraw formalnych w siedzibie Spółki.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 12 282 01 65,
e-mail: cmentarz@ukkrzeszowice.pl