Akcja Zima 2021

  • 13 stycznia 2021

Poniżej zamieszczamy wykaz dróg, ulic i placów gminnych w granicach administracyjnych Gminy Krzeszowice, których zimowym utrzymaniem zajmuje się nasza Spółka. 

Telefon Akcji Zima w 2022 roku: 539-932-319.

Jeśli na poniższej liście nie została ujęta ulica na terenie danego sołectwa, prosimy o kontakt z sołtysem tej miejscowości.

W sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Krzeszowice prosimy o kontakt z powiatowym dyżurnym  Akcji Zima pod numerem telefonu: 507 098 708.

Wykaz dróg, ulic, placów gminnych w granicach administracyjnych gminy Krzeszowice, których zimowym utrzymaniem zajmuje się nasza Spółka:

WYKAZ ULIC MIEJSKICH
Nazwa ulicyStandard (kolejność odśnieżania)

Akacjowa

I
Aleja SolidarnościI
AptecznaI
Armii KrajowejI
Bandurskiego (od drogi nr 79 do ul. Nowa Wieś)I
Batalionów ChłopskichI
ChłopickiegoI
CzyczaI
DaszyńskiegoI
DąbrowskiegoI
DługaI
Długa BocznaI
Floriana z wyjazdem w rejonie Banku PKOI
GminnaI
KrakowskaI
Krakowska DalszaI
KrzywaI
Na Skarpie, Wyzwolenia, Majowa, Słoneczna, i inneI
Nowa Wieś, Bandurskiego (od ostatnich zabudowań, rozjazd, Nowa Wieś Dolna)I
Parkowa (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Nowa Wieś)I
pl. Franciszka KulczyckiegoI
PoprzecznaI
ReymontaI
RynekI
Rynek – płytaI
SienkiewiczaI
StopkiI
Szarych SzeregówI
SzkolnaI
Szptalna (od drogi nr 79 do ul. Bandurskiego)I
Ślimak pod wiaduktemI
Targowa (od ul. 3-go Maja do  ul. Daszyńskiego)I
Targowa (od ul. Wyki do ul. Daszyńskiego)I
WalkowskiegoI
Władysława ŚmiałkaI
WykiI
Zacisze (do bloków)I
ZagrodyI
Zagrody (od ul. Sienkiewicza do ul. Zagrody)I
Zielona (od drogi nr 79 do zjazdu do KAPRiN)I
Kolejowa – Parking PKP (interwencyjnie na polecenie UM Krzeszowice)III
 
WYKAZ DRÓG GMINNYCH
Miejscowość – drogaStandard (kolejność odśnieżania)
CZERNA
Czerna – Nowa Góra – Stawiska + dojazd do cemntarza w Nowej GórzeII
Czerna – WzgórzeII
Czerna (do szkoły)II
Czerna – Na ZakopaneIII
DĘBNIK
Dębnik (od skrzyżowania do Paczółtowic do końca wsi)II
DUBIE
Dubie – ŻaryII
Dubie od drogi powiatowej nr 18109 w kierunku Radwnowic do granicy GminyII
FILIPOWICE
Filipowice – Na Jatki od drogi krajowej nr 79 do drogi powiatowej nr 2124KII
KRZESZOWICE
ul. Działkowa (na odcinku od Legionów do przedłużenia ul. Majowej)III
MIĘKINIA
Miękinia (do szoły)II
Miękinia – droga do remyzy OSPII
Miękinia – działka nr 548 ( w tym 0,2 km w lewo od drogi krajowej)II
Miękinia (droga koło Domu Dzicka)II
Droga od Domu Dziecka do końca zabudowańIII
NAWOJOWA GÓRA
Nawojowa Góra – ul. Na WinniceII
Nawojowa Góra – centrum wsi do drogi krajowej nr 79 (Pod Lipki)II
Nawojowa Góra – Pisary (od drogi krajowej nr 79 do mostku na rz. Krzeszówka – ul. Pisarska)II
Nawojowa Góra (od pomnika do środka wsi) – ul. NawojaII
Nawojowa Góra – Na CygankęIII
Nawojowa Góra – Podlas + BuczynaIII
Nawojowa Góra – ul. Na TrzcieIII
NOWA GÓRA
Nowa Góra (Rynek, Szkoła, Kolonia)II
OSIEDLE CZATKOWICE
ul. Majowa od drogi powiatowej nr 2126K do granicy osiedlaIII
Osiedla Czatkowiece (Górne) – w kierunku drogi powiatowej nr 1076K, k. Młyna – ul. KasztanowaIII
Osiedla Czatkowiece (Górne) – w kierunku Osiedla Żbik – ul. Astronoma Jana GadomskiegoIII
OSIEDLE ŻBIK
Osiedle Żbik w kierunku Osiedla CzatkowiceIII
Osiedla Żbik – ul. Na BłonieIII
OSTRĘŻNICA
Ostrężnica (od sktrzyżowania w Łanach do skrzyżowania na Galman)II
Ostężnica – od kaplicy w kierunku północnym i do szkołyII
Ostrężnica – GalmanII
PACZÓŁTOWICE
Paczółtowice (wzdłuż wsi)II
Paczółtowice  od OSP do ostatnich zabudowańIII
RUDNO
Rudno „Na Grębos”II
Rudno (do Zamku)II
SANKA
Sanka Głuchówki – Zalas do drogi powiatowejII
Sanka – FrywałdII
Sanka – BaczynIII
Sanka – od drogi Sanka Głuchówki w kierunku wieży CentertelIII
SIEDLEC
Siedlec – MurowaniecII
TENCZYNEK
Tenczynek przy Ośrodku ZdrowiaII
Telczynek ul Zielona od Rynku w kierunku północnymII
Tenczynek – Nawojowa GóraII
Tenczynek (Rzeczki, Eliza, Sobieskiego, Szkoła, do drogi powiatowej)II
Tenczynek Kasztany – Buczyna, ChłopickiegoII
Tenczynek RynekII
Tenczynek ul. KałużyII
Tenczynek ul. SienkiewiczaII
Tenczynek ul. ŚląskaII
WOLA FILIPOWSKA
Wola Filipowska (od drogi krajowej nr 79, OSP, Szkoła, kościół do drogi krajowej nr 79) i powiatowej nr 2124KII
Wola Filipowska – ul. Podgórska do Rudna + przez lasII
Wola Filipowska – ul. Dworcowa i Nauczycielska, Lipowa, StolarskaIII
Wola Filipowska – ul. Złota Dolna i RysieIII
ZALAS
Zalas – za kościołem od strony północnejII
Zalas – od drogi powiatowej OSP, piekarnia do drogi powiatowejIII
Zalas nr 1561III

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych w poszczególnych standardach zimowego utrzymania dróg:

StandardOpis stanu utrzymania drogi dla danego standarduDopuszczalne odstępstwa od standardu
Po ustaniu opadów śnieguOd stwierdzenia występowania zjawiska
I

Jezdnia i pobocze odśnieżone na całej szerokości.
Odśnieżone obiekty towarzyszące:
a) przystanki komunikacji zbiorowej,
b) zatoki postojowe,
c) skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej.
Jezdnia posypana materiałem zgodnie z Rozporządzeniem, na:
a) skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej,
b) skrzyżowaniach z koleją,
c) odcinkach o pochyleniu większym niż 4%,
d) niebezpiecznych łukach poziomych.
Posypywanie:
a) przystanki komunikacji zbiorowej,
b) zatoki postojowe.
W przypadku wystąpienia lodowicy jezdnia posypywana interwencyjnie na całej długości drogi.

Luźny śnieg do 4 godzin, zajeżdżony śnieg, występują zaspy, języki śniegowe lokalnie do 4 godzin
dopuszcza się krótkotrwałe przerwy w ruchu, mogące powodować utrudnienia dla samochodów osobowych
W miejscach wyznaczonych:
gołoledź do 3 godzin,
szron do 3 godzin,
sadź do 3 godzin,
pośniegowa do 4 godzin,
lodowica do 3 godzin
II

Jezdnia i pobocze odśnieżone na całej szerokości.
Odśnieżone obiekty towarzyszące:
a) przystanki komunikacji zbiorowej,
b) zatoki postojowe,
c) skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej.
Jezdnia posypana materiałem zgodnie z Rozporządzeniem, na:
a) skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej,
b) skrzyżowaniach z koleją,
c) odcinkach o pochyleniu większym niż 4%,
d) niebezpiecznych łukach poziomych.
Posypywanie:
a) przystanki komunikacji zbiorowej,
b) zatoki postojowe.

Luźny śnieg do 8 godzin, zajeżdżony śnieg, występują zaspy, języki śniegowe lokalnie do 6 godzin
dopuszcza się krótkotrwałe przerwy w ruchu, mogące powodować utrudnienia dla samochodów osobowych do 6 godzin
W miejscach wyznaczonych:
gołoledź do 6 godzin,
szron do 6 godzin,
sadź do 6 godzin,
pośniegowa do 8 godzin,
lodowica do 6 godzin
IIIJezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana zgodnie z Rozporządzeniem, na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
Luźny śnieg do 8 godzin, zajeżdżony śnieg, występują zaspy do 8 godzin, języki śniegowe występują.
Dopuszcza się  przerwy w ruchu, mogące powodować utrudnienia dla samochodów osobowych do 8 godzin
gołoledź do 8 godzin,
pośniegowa do 10 godzin,
lodowica do 8 godzin