Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka zo.o.

Usługi Komunalne Spółka zo.o. powstała 1 lutego 1995 roku.
Adres: pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice
 
Komunikaty

W plikach poniżej znajdują się dokumenty do pobrania UK Krzeszowice

Harmonogram wywozu odpadów - MIASTO JEDNORODZINNE

Harmonogram wywozu odpadów - SOŁECTWA JEDNORODZINNE

Harmonogram wywozu odpadów - WIELOLOKALOWE

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Krakowskiego

Cennik przyjęcia odpadów w ilości większej niż limity określone w regulaminie

Regulamin tymczasowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
dla mieszkańców gminy Krzeszowice

100% udziałów w Spółce posiada Gmina Krzeszowice. Spółka działa na terenie woj. małopolskiego