Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka zo.o.

Usługi Komunalne Spółka zo.o. powstała 1 lutego 1995 roku.
Adres: pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice
tel. 12 282 01 65
email. ukkrzeszowice@pro.onet.pl
email. ukkrzeszowice@poczta.onet.pl
 
Komunikaty

W plikach poniżej znajdują się dokumenty do pobrania UK Krzeszowice

Harmonogram wywozu odpadów - SOŁECTWA JEDNORODZINNE

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Krakowskiego

100% udziałów w Spółce posiada Gmina Krzeszowice. Spółka działa na terenie woj. małopolskiego