Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka zo.o.

Wszystkie informacje można uzyskać pod adresem:

Pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice

lub pod nr tel.: (12) 282-01-65

e-mail: ukkrzeszowice@poczta.onet.pl