Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka zo.o.

Usługi Komunalne Spółka zo.o. powstała 1 lutego 1995 roku.

Adres: pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice

 

100% udziałów w Spółce posiada Gmina Krzeszowice. Spółka działa na terenie woj. małopolskiego